Blackbeauty » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Als je water wil verwarmen om bijvoorbeeld thee te zetten moet je warmte toevoeren. Heb je een fluitketel, dan wordt die warmte toegevoerd door bijvoorbeeld gas te verbranden. De gasvlam verwarmt dan…
Hoe bereken je de stopafstand van een auto?

Hoe bereken je de stopafstand van een auto?

Als je een auto bestuurt moet je altijd 'vooruit' kijken. En andere benaming is anticiperen op het verkeer. Het is namelijk zo dat je auto niet ineens kan stilstaan. Dan zou je oneindig hard remmen. A…
Bereken brekingsindex en grenshoek met de wet van Snellius

Bereken brekingsindex en grenshoek met de wet van Snellius

Als licht eerst door lucht gaat en dan door een doorzichtige stof verandert de lichtstraal van richting. Dan zeg je dat de lichtstraal wordt gebroken. Met de formule voor de brekingsindex kun je voors…
Versnelling en vertraging berekenen met het (v,t)-diagram

Versnelling en vertraging berekenen met het (v,t)-diagram

Als een fietser vanuit stilstand wegfietst kun je zien dat zijn snelheid steeds groter wordt. Onze fietser begint op t = 0 seconden te fietsen. Na 10 seconden heeft hij een snelheid van 5 m/s. Als je…
Rekenen met rek, spanning en elasticiteitsmodulus van kabels

Rekenen met rek, spanning en elasticiteitsmodulus van kabels

Als je gaat vissen met een hengel lijkt het net alsof je vislijn uitrekt als je een dikke, zware vis aan je haak hebt. Hetzelfde verschijnsel kun je ook voelen als je met een groot aantal mensen tegel…
Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Als je warmte aan een metalen (of anderssoortige) staaf toevoert dan kan deze langer worden of anders gezegd: de lengte van de staaf neemt toe. Als je een kortere staaf neemt, is de lengtetoename klei…
Eenparige cirkelbeweging: snelheid, toerental en frequentie

Eenparige cirkelbeweging: snelheid, toerental en frequentie

Een eenparige cirkelbeweging is een beweging van een voorwerp dat met een constante snelheid in een cirkelbaan draait. Bij eenparige cirkelbewegingen kun je denken aan de was die in een centrifuge ron…
Eenparige beweging: bereken snelheid en verplaatsing

Eenparige beweging: bereken snelheid en verplaatsing

Als je wil weten hoe de beweging van een fietser eruitzag kun je gebruik maken van een stopwatch en een meetlint. Vaak zit er op je smartphone (of een app die je kunt downloaden) een stopwatch. Als de…
Hoe bereken je snelheid en plaats met het (x,t)-diagram?

Hoe bereken je snelheid en plaats met het (x,t)-diagram?

Als een fietser vanuit stilstand optrekt en steeds harder gaat rijden kun je er niet meer van uitgaan dat de snelheid op ieder tijdstip hetzelfde is. De snelheid in het begin is veel lager dan op het…
Bereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van Newton

Bereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van Newton

Isaac Newton heeft als eerste het verband van de gravitatiekracht beschreven. Hij vond dat twee voorwerpen een kracht op elkaar uitoefenen. De kracht die uitgeoefend wordt is afhankelijk van de massa…